IHMISSUHTEESSA HAAVOITTUNUT YLEENSÄ KORJAUTUU IHMISSUHTEESSA

PSYKOTERAPIA

  • Psykoterapia on mielen hoitoa. Ihminen on kokonaisuus, jossa keho vaikuttaa mieleen ja mieli kehoon. Psykoterapialla voidaan hoitaa esim. masennusta, ahdistuneisuutta, ruumiillisia oireita, ihmissuhdevaikeuksia ja traumoja. Psykoterapiasuuntauksia on monia. Tärkeintä psykoterapian toimivuudelle on luottamuksellinen yhteistyösuhde. Psykoterapia tapahtuu yleensä keskustellen. Tarpeen mukaan käytetään myös tehtäviä tai erilaisia luovia menetelmiä.

 

PSYKODYNAAMINEN/ PSYKOANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA

Psykodynaaminen psykoterapia perustuu siihen, että menneet kokemukset vaikuttavat nykyhetkeen. Varsinkin sietokyvyn ylittävät ylivoimaiset kokemukset eli traumat vaikuttavat nykyisyyteen. Ne voivat olla myös koteloituneina mielen tai kehon muistissa eikä aina niin tietoisena kokemuksena omassa mielessä. Pääpaino keskustelussa on nykyisyyden asioissa. Mennyttä ja sen vaikutusta tarkastellaan nykyisyydestä käsin.

Psykoterapian tavoitteena on itseymmärryksen ja itsehavainnoinnin laajentuminen sekä ongelman helpottaminen.

KUKA SINÄ TODELLA OLET ?

ILMAN LIIKAA SOPEUTUMISTA TOISTEN TAHTOON TAI MIELIPITEISIIN ?

Luo kotisivut ilmaiseksi!